نمایش فوری سایت
Strength

طعنه می زند و دشمنان را مجبور می کند به او حمله کنند

تبر یکی پس از دیگری دشمنان خود را از بین می برد. او که جلوتر از تیم خود حرکت می کند، دشمنان خود را در نبرد قفل می کند و سپس با یک چرخش مرگبار سلاح خود با ضربات آنها مقابله می کند. با کوبیدن تیغه کشتار خود از طریق دشمن ضعیف شده، او همیشه به سمت جلو حرکت می کند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

مغول خان به عنوان یک غرغر در ارتش سرخ مه، به درجه ژنرال مه سرخ توجه کرد. در نبرد به نبرد او ارزش خود را از طریق عملی بد نشان داد. این واقعیت که او هرگز از بریدن سر یک مافوق دریغ نکرد، به ارتقاء درجات او کمک کرد. در طول هفت سال مبارزات انتخاباتی هزار تارن، او خود را در قتل عام باشکوه متمایز کرد، ستاره شهرت او بیش از پیش می درخشید، در حالی که تعداد رفقای اسلحه به طور پیوسته کاهش می یافت. در شب پیروزی نهایی، تبر خود را ژنرال رد میست جدید اعلام کرد و عنوان نهایی "تبر" را به خود گرفت. اما تعداد سربازان او اکنون صفر بود. البته تعداد زیادی در جنگ کشته شده بودند، اما تعداد قابل توجهی نیز به تیغ تبر افتاده بودند. نیازی به گفتن نیست که اکثر سربازان اکنون از رهبری او اجتناب می کنند. اما این برای Axe که می‌داند ارتش یک نفره بهترین است، اهمیتی ندارد.

 

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 670 +5.0
مقدار مانا 291 +0.9
میزان قدرت (Strength) 25 +2.8
میزان چابکی (Agility) 20 +1.7
میزان هوش (Intelligence) 18 +1.6

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 55-59
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 2.3
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 315
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send