نمایش فوری سایت
Agility

به طور نامرئی برای کمین کردن دشمنان تنها ساقه می زند

وقتی کلینکز به طور نامرئی در میدان جنگ می گذرد، هیچ کدام از کمین در امان نیستند. او با تند تند پا و تیر، مرگ آتشین را بر دشمنان خود می بارید و لشکری از هموطنان فروزان را برای تقویت حمله خود فرا می خواند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

در پایه تپه‌های بلیدینگ، یک چوب هزار لیگی کشیده شده است، مکانی به نام The Hoven، جایی که حوضچه‌های سیاه، خون قیرآمیز ارتفاعات را جمع می‌کنند، و پادشاه جادوگر Sutherex در حکومت خیرخواهانه نشسته است. کلینکز زمانی که یک محافظ قسم خورده از سرزمین های هوون بود، به دلیل مهارت خود در کمان شهرت پیدا کرد. در سیصدمین سال شاه جادو، دیو Maraxiform از ششمین جهنم برخاست تا ادعای جنگل را کند. در پاسخ، شاه جادو حکم طلسم ناگسستنی را صادر کرد: به هر کسی که دیو را بکشد، زندگی بدون پایان اعطا می شود.

کلینکز غافل از این طلسم، وارد نبرد شد و از سرزمین خود در برابر هجوم آتشین شیطان دفاع کرد. کلینکز Maraxiform را به سمت دروازه‌های خود جهنم ششم راند، جایی که در آن آستانه آتشین آن دو در یک درگیری فانی قفل شدند. دیو که به شدت زخمی شده بود، در حالی که کلینکز تیر آخر خود را از دست داد، آتش جهنمی را به بیرون پرتاب کرد. هنگامی که آتش جهنمی در سراسر زمین سرازیر شد، استخرهای سیاه را روشن کرد و در لحظه مرگ دیو، کلینکز را زنده زنده سوزاند، تیر به دیو اصابت کرد. بنابراین، طلسم جادوگر در همان لحظه آتش زدن کماندار مؤثر واقع شد و او را در این حالت نامقدس حفظ کرد و او را موجودی استخوانی و خشمگین باقی گذاشت که در حال مرگ گرفتار شد و در سفر به ابدیت نفس جهنم را با خود حمل کرد. .

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 494 +1.9
مقدار مانا 327 +1.1
میزان قدرت (Strength) 17 +2.0
میزان چابکی (Agility) 25 +2.5
میزان هوش (Intelligence) 21 +2.2

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 44-50
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 600
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.2
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 290
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send