نمایش فوری سایت
Intelligence

یک کولاک با خسارت زیاد بر دشمنانش راه اندازی می کند

کریستال میدن که قادر است متحدانش را با مانا تامین کند، زیرا او سرعت دشمنان را کاهش می دهد تا از کشتن مطمئن شود، کریستال میدن یک مکمل مفید برای هر تیمی است. و هنگامی که فرصت پیش بیاید، او می تواند توانایی نهایی عظیم خود را برای نابود کردن دشمنان خود آزاد کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

رایلای کریستال میدن که در قلمروی معتدل به دنیا آمد و با خواهر بزرگترش لینا بزرگ شد، به زودی متوجه شد که تمایل ذاتی ذاتی او به یخ برای همه اطرافیانش دردسر ایجاد کرده است. اگر او برای استراحت در نزدیکی توقف می کرد، چشمه های چاه و رودخانه های کوهستانی در لحظاتی یخ می زدند. محصولات در حال رسیدن توسط یخ زدگی گاز گرفته شدند و باغ های میوه به پیچ و خم های یخی تبدیل شدند و خراب و خراب شدند. هنگامی که والدین خشمگین آنها لینا را به استوا بردند، رایلایی خود را به قلمرو سرد شمالی Icewrack تبعید کرد، جایی که جادوگر یخی که خودش را در تاج یخچال بلوهرت حک کرده بود به آنجا برده بود. پس از مطالعه طولانی، جادوگر او را برای تمرین انفرادی اعلام کرد و او را رها کرد تا جای او را بگیرد و به داخل یخچال فرود آمد تا هزار سال در خواب زمستانی بماند. تسلط او در هنرهای منجمد از آن زمان به بعد عمیق تر شد و اکنون مهارت های او بی نظیر است.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 494 +1.9
مقدار مانا 291 +1.4
میزان قدرت (Strength) 17 +2.2
میزان چابکی (Agility) 16 +1.6
میزان هوش (Intelligence) 18 +3.3

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 48-54
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 600
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 2.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 280
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send