نمایش فوری سایت
Strength

می تواند مانع از استفاده یک دشمن از توانایی ها و آیتم ها شود

به هر طریقی، Doom دشمنان خود را خاموش می کند. او با بلعیدن خزنده ها برای ادعای مهارت های مختلفی که در زندگی داشتند، می تواند در حالی که دشمنانش را به آتش می کشد، سکوتی طولانی بر جادوها و آیتم های دشمن بگذارد.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

کسی که می سوزد و نابود نمی شود، می بلعد و هرگز سیر نمی شود، می کشد و فراتر از هر قضاوتی است - لوسیفر برای همه کسانی که در برابر او بایستند عذاب می آورد. او که ارواح را بر نوک شمشیر آتشین می برد، همان سقوط کرده است، ژنرالی مورد علاقه از قلمروی پشت نور، که به خاطر گناه سرکشی بیرون رانده شده بود: او زانو نمی زد.

شش بار نام او از ناقوس بزرگ واشوندول به صدا درآمد. شش و شصت بار بال‌هایش را علامت‌گذاری کردند، تا این‌که فقط کنده‌های سیگاری باقی ماند. بدون بال، از بندهایی که او را در نور بسته بودند، لیز خورد و با فریاد به زمین افتاد. دهانه ای در بیابان، بهشت گم شده. اکنون او بدون رحم، بدون انگیزه حمله می کند، تنها موجود زنده ای که می تواند آزادانه بین هفت قلمرو تاریک حرکت کند. دووم که به دلیل نیازهای اجتناب ناپذیر، پیچ خورده توسط استعدادهای غیرقابل تصور، جهنم خود را با خود به هر کجا که می رود، حمل می کند. تا آخر سرکش در نهایت، جهان متعلق به Doom خواهد بود.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 648 +2.6
مقدار مانا 255 +0.8
میزان قدرت (Strength) 24 +3.7
میزان چابکی (Agility) 15 +1.5
میزان هوش (Intelligence) 15 +1.7

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 58-68
زمان هر ضربه 1.9
فاصله ضربه 200
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.5
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 285
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send