نمایش فوری سایت
Strength

تبدیل به یک اژدهای دورزن مهیب می شود

هنگامی که او شکل وحشتناک اژدها خود را به خود می گیرد، شوالیه اژدها هر کسی را که با او روبرو می شود ترسانده است. او که قوی و سازگار است، می‌تواند دشمنان خود را بیهوش کند و همه چیز را در مقابل خود بسوزاند، و اغلب برای متحدانش حرکت لازم را فراهم می‌کند تا آنها را به پیروزی برسانند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

شوالیه داویون پس از سال‌ها گذر از یک الدوورم افسانه‌ای، خود را در برابر دشمنی ناامیدکننده دید: اسلیراک مخوف کهنسال و ضعیف شده بود، بال‌هایش پاره شده بود، چند فلس باقی‌مانده‌اش دچار پوسیدگی شده بود، دندان‌های نیشش به هم می‌خورد. نقرس های آتش سوزی آن تهدیدی تر از یک بسته چوب کبریت خیس نیست.

نایت دیویون که هیچ افتخاری در قتل اژدها به دست نمی‌آورد، آماده شد تا روی برگرداند و دشمن قدیمی خود را رها کند تا در آرامش بمیرد. اما صدایی در افکارش رخنه کرد و اسلیراک زمزمه‌آمیز التماس کرد که داویون ممکن است او را با مرگ در نبرد تجلیل کند. داویون موافقت کرد و خود را فراتر از انتظار برای عمل رحمتش دریافت کرد: وقتی تیغ خود را در سینه اسلیراک فرو برد، اژدها با چنگال گلوی داویون را سوراخ کرد. همانطور که خون آنها در هم می آمیخت، اسلیراک قدرت خود را در امتداد مسیر خون به بیرون فرستاد و تمام قدرت و قرن ها خرد خود را برای شوالیه فرستاد. مرگ اژدها پیوند آنها را مهر و موم کرد و اژدها نایت متولد شد. قدرت باستانی در داویون شوالیه اژدها به خواب می رود، وقتی او آن را صدا می کند بیدار می شود. یا شاید این اژدها است که شوالیه را صدا می کند...

 

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 582 +2.4
مقدار مانا 291 +0.9
میزان قدرت (Strength) 21 +3.6
میزان چابکی (Agility) 16 +2.0
میزان هوش (Intelligence) 18 +1.7

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 55-61
زمان هر ضربه 1.6
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 2.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 315
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send