نمایش فوری سایت
Agility

به سرعت به دشمنان خود ضربه می زند و زنجیر می کند

Ember Spirit سریع و گریزان به تمام دشمنان نزدیک پیاپی حمله می کند و آنها را با زنجیر سوزان می بندد. با عجله در سراسر میدان نبرد برای رسیدن به یکی از بقایای در حال انفجار او، تعداد کمی می توانند از شعله او اجتناب کنند یا آن را تصرف کنند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

قلعه شعله‌ها که در میان کوه‌های زاری گم شده بود، متروکه بود، سالن‌های تمرینش خالی، حیاطش پوشیده از برگ و گرد و غبار. در معبد مهر و موم شده آن، دیگ توپاز پر از خاکستر باستانی، بقایای آتش سوزی برای شاعر جنگجو شین، قرار دارد. به مدت سه نسل، شین به شاگردانش «پیوندهای شعله نگهبان» را آموزش داد، مجموعه‌ای از مانتراها برای آموزش ذهن و بدن برای واقعیت‌های خشن فراتر از دیوارهای قلعه.

با این حال، در آموزش روش جنگجو، رقبای جنگجو را به دست آورد و در پاییز خود، شین مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. پیروان او به باد سرایت کردند. با این حال، با تبدیل شدن سال ها به قرن ها و پیروان به فرزندان، آموزه های او با زمزمه ها و عمل های ظریف پایدار ماند. که تحت تأثیر میراث ماندگار معلم قرار گرفته بود، جنبه کنجکاوی آتش آسمانی سوزان، خود را به قلعه شراره ها انداخت و خاکستر آتش را دوباره شعله ور کرد. از میان این اخگرهای درخشان تصویری از شین بیرون آمد که در شعله اکلیل شده بود و چهره متفکر او برای آموزش و تعلیم آماده شده بود و آتش دانش را برای همه کسانی که در جستجوی راهنمایی هستند گسترش می داد.

 

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 604 +2.7
مقدار مانا 315 +1.0
میزان قدرت (Strength) 22 +2.6
میزان چابکی (Agility) 22 +3.2
میزان هوش (Intelligence) 20 +2.2

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 55-59
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 3.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 300
زمان چرخش 0.8
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send