نمایش فوری سایت
Intelligence

خزنده های خنثی را مسحور می کند تا دستور او را انجام دهد

افسونگر که از نزدیک مضر و از فاصله دور کشنده است، دشمنان را با حملاتی به سیخ می کشد تا هرچه بیشتر پرواز کنند آسیب بیشتری می بینند. خواه آهسته های قدرتمندی را به دشمنانش وارد کند یا موجودات جذاب جنگلی را برای نبردهایش وارد کند، او هرگز ابزاری برای پیروزی در یک مبارزه کم ندارد.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

به نظر می‌رسد آیوشتا موجودی بی‌گناه و بی‌خیال از جنگل است، و اگرچه این مطمئناً درست است، اما به سختی خلاصه داستان اوست. او به خوبی رنج دنیای طبیعی را درک می کند. او در هر آب و هوا و هر فصلی در میان جنگل‌های روشن و تاریک گذر کرده است، دوستانی را جمع کرده، اخبار را به اشتراک می‌گذارد، خنده و شفا را به هر کجا که می‌رود آورده است. زیرا در جهان های جنگ زده، جنگل ها برای ساخت کشتی ها و موتورهای محاصره تسطیح می شوند. و حتی در مکان های آرامش، چوب ها را برای ساختن خانه ها، و به عنوان سوخت برای اجاق های بی شماری برهنه می کنند.

آیوشتا خواهش های موجودات کوچک را می شنود، مردمی که برای رشد نیاز به سایه سبز و سایه بان برگ دارند. او گوش هایش را به کسانی که شنونده دیگری ندارند، می دهد. او داستان های آنها را از جنگل به دنیا می برد، با این باور که شادی خوب او نوعی افسون است که خود می تواند وعده آینده ای سرسبز را برآورده کند.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 494 +1.9
مقدار مانا 339 +1.1
میزان قدرت (Strength) 17 +2.0
میزان چابکی (Agility) 19 +2.1
میزان هوش (Intelligence) 22 +3.8

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 43-53
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 575
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.2
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 320
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send