نمایش فوری سایت
Agility

با توپ و موشک های خود رگبار می کند

ژیروکوپتر با زرادخانه قدرت شلیک آماده به نبرد می رود. تمام دشمنان نزدیک را با شلیک توپ خود منفجر می کند یا آنها را با رگبار موشک می کوبد، اگر بتواند تمام قدرت خود را جمع کند، دشمنان را به راحتی نابود می کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

پس از یک عمر جنگ، ناآرامی، شورش و انقلاب، برنجی تصور کرد که اورل به اندازه کافی دیده است. اما علاوه بر چند خرده ریزه کاری و حقوق بازنشستگی قابل توجه خود، مهندس سابق با چیز بسیار جالب تری هم رفت: شماتیک فراموش شده و ناقص برای یک جایروکوپتر، اولین وسیله پرنده سرنشین دار و غیر جادویی جهان. او پس از بازنشستگی به مناطق گمنام استوایی مجمع الجزایر Ash با کمی هزینه و زمان، دست به کار ساخت دستگاه شد.

با گذشت سال ها و انباشته شدن بقایای نمونه های اولیه شکست خورده، او شروع به این فکر کرد که آیا پرواز مکانیکی حتی امکان پذیر است یا خیر. یک دهه و یک روز پس از بازنشستگی، در یک بعدازظهر آفتابی با نسیم جنوبی، اورل در آخرین تلاش خود نشسته بود که با خشم و شکست انتظاری همراه بود. با خرخری از تلاش، سیم جرقه را کشید و سرش را پوشاند و منتظر انفجاری اجتناب ناپذیر بود. با این حال در کمال تعجب او شروع به بلند شدن کرد و پس از چند تنظیم وحشت زده، تثبیت شد. در عرض یک ساعت، او با نسیم در حال اردک زدن و بافتن بود، و اورل خود را پر از شگفتی بی‌نفس پرواز یافت.

با نزدیک شدن به غروب، مسیری را به کارگاه خود باز کرد، اما به محض اینکه یک گلوله توپ از باله دم او شکافت، کار خود را تغییر داد. در حالی که خود را از لاشه ها جدا می کند، به سمت نزدیک ترین قطعه زمینی که در معرض دید بود شنا کرد و برای دیدن کشتی مسئول گلوله توپ که زباله ها را جمع آوری می کرد، نفرین کرد. چند روز بعد، هنگامی که اورل به کارگاه خود بازگشت، شروع به کار بر روی یک جایروکوپتر دیگر کرد، این یکی قادر به حمل محموله بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌تر بود.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 604 +2.5
مقدار مانا 327 +1.1
میزان قدرت (Strength) 22 +2.5
میزان چابکی (Agility) 26 +3.1
میزان هوش (Intelligence) 21 +2.4

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 42-48
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 365
سرعت برخورد ضربه 3000
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 6.3
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 320
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send