نمایش فوری سایت
Universal

با وصل شدن به متحدان به آنها قدرت می دهد

آیو استعدادی برای موثرتر کردن متحدان دارد. یک همراه قدرتمند، تتر wisp به متحدان سرعت می دهد و دشمنان را متوقف می کند. آیو که قادر به برقراری ارتباط و انتقال از راه دور در میدان نبرد با یک متحد است، می تواند متحد خطرناکی را حتی مرگبارتر کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
پیچیده (3)

آنچه از این هیرو می دانیم :

آیو در همه جا و در همه چیز وجود دارد. این نیروی حیاتی عجیب که توسط دشمنان به‌عنوان ناسازنده بزرگ تقبیح می‌شود، و دانشمندان آن را به عنوان چشم برهم زدنی الهی پرستش می‌کنند، تمام فضاها را به یکباره اشغال می‌کند، و تنها کسری از وجودش در هر لحظه وارد وجود فیزیکی می‌شود.

مانند دوقلو سواران بزرگ Dark and Light، و باز هم یکی دیگر از مسافران باستانی که تاریخ واقعی اش در اعصار گذشته گم شده است، Io the Wisp یک بنیاد جهان است، نیرویی قدیمی تر از زمان، یک سرگردان از قلمروهایی بسیار فراتر از درک فانی. آیو چیزی کمتر از مجموع تمام نیروهای جاذبه و دافعه در میدان مادی نیست، تجلی حسی باری که هستی را به هم پیوند می دهد. تنها در انحراف کنترل شده این خطوط راه الکتریکی است که می توان حضور آیو را در سطح فیزیکی تجربه کرد. آیو که یک نیروی خیرخواه و تعاونی است، مغناطیس عجیب خود را به دیگران پیوند می دهد تا قدرت متحدان افزایش یابد. انگیزه های آن غیرقابل درک، قدرت آن غیرقابل تصور، آیو در سطح فیزیکی حرکت می کند، بیان کامل اسرار جهان.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 494 +1.9
مقدار مانا 351 +1.1
میزان قدرت (Strength) 17 +2.7
میزان چابکی (Agility) 14 +1.6
میزان هوش (Intelligence) 23 +1.7

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 41-47
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 500
سرعت برخورد ضربه 1200
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 3.3
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 320
زمان چرخش 0.7
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send