نمایش فوری سایت
Agility

با ضربات دقیق دشمنان خود را برش می دهد

در انبوهی از ضربات، Juggernaut دشمنان خود را از بین می برد. دوی سرعت و چرخیدن در نبرد با رها شدن بی پروا، و تقریباً شکست ناپذیر هنگامی که بتواند حمله خود را آغاز کند، متوقف کردن Juggernaut اغلب می تواند به همان اندازه که زنده ماندن از او دشوار باشد.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

هیچ کس تا به حال چهره پنهان شده در زیر ماسک یورنرو جوگرنات را ندیده است. تنها حدس و گمان است که او حتی یکی از آنها را دارد. یورنرو به دلیل مخالفت با یک ارباب فاسد، از جزیره باستانی ماسک تبعید شد - مجازاتی که زندگی او را نجات داد. جزیره به زودی در یک شب جادوی انتقام جویانه در زیر امواج ناپدید شد. او به تنهایی می‌ماند تا سنت دیرینه جوگرنوت جزیره، یکی از آیین‌ها و شمشیربازی‌ها را ادامه دهد. آخرین تمرین کننده این هنر، اعتماد به نفس و شجاعت یورنرو نتیجه تمرین بی پایان است. تیغه ابداعی او ثابت می کند که او هرگز از به چالش کشیدن خود دست برنداشته است. با این حال، انگیزه های او به اندازه بیان او ناخوانا است. برای قهرمانی که همه چیز را دوبار از دست داده، طوری می جنگد که انگار پیروزی یک نتیجه قطعی است.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 560 +2.5
مقدار مانا 243 +0.7
میزان قدرت (Strength) 20 +2.2
میزان چابکی (Agility) 34 +2.8
میزان هوش (Intelligence) 14 +1.4

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 54-56
زمان هر ضربه 1.4
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه -
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 5.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 300
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send