نمایش فوری سایت
Intelligence

مانای فوری را برای متحدان فراهم می کند

Keeper of the Light یک مکمل مفید برای هر تیمی است. او با دستکاری مانای متحدان و دشمنان خود، بدون زحمت دشمنان کوچک‌تر را با امواج نور نابود می‌کند، سپس وارد فرم روحی خود می‌شود تا تیمش را برای فشار دادن به حمله جمع کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

او بر اسب رنگ پریده ای سوار می شود، این جرقه خورشیدهای بی پایان، این حافظ نور. ازالور مدتها پیش از هواپیمای بنیادی فرار کرد و از سایر نیروهای باستانی که در هارمونی بزرگ اولیه به آنها متصل بود جدا شد. او قدرتی است که در سپیده دم کیهان رشد کرده است، و اکنون سوار بر همه هواپیماها به یکباره، یک قدم جلوتر از تعقیب هرج و مرج، هدیه خود را در پایان عصای درخشان با خود حمل می کند. حقیقت باشکوه او در زیر ظاهر پیرمردی که به سختی روی زین می ماند پنهان است. با این حال، هنگامی که با چالش هرج و مرج، یا نیروهای تاریکی مواجه می‌شود، نور اولیه‌اش فوران می‌کند و قدرت کامل او آشکار می‌شود و او را بار دیگر به نیرویی تبدیل می‌کند که باید با آن حساب کرد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 516 +2.1
مقدار مانا 351 +1.1
میزان قدرت (Strength) 18 +2.3
میزان چابکی (Agility) 15 +1.6
میزان هوش (Intelligence) 23 +3.2

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 43-50
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 600
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 2.5
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 320
زمان چرخش 0.7
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send