نمایش فوری سایت
Intelligence

می تواند صدمات سنگینی را در هاله اطراف خود وارد کند

جادوهای قدرتمند Leshrac دشمنان و دفاع آنها را به طور یکسان تلف می کند. هل دادن به اعماق قلمرو دشمن با فرمان ویرانگر او، زمان‌بندی دقیق توانایی او برای شکافتن زمین، دشمنان را مبهوت می‌کند و به متحدان بی‌رحمش اجازه می‌دهد تا آنها را به پایان برسانند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

لشراک، روح رنج‌دیده، موجودی است که از دل طبیعت جدا شده است، موجودی برزخی که نیمی در یک صفحه هستی و نیمی در سطح دیگری وجود دارد. هوش نافذ او به حدی است که هرگز نمی تواند لحظه ای از وحشت جانکاهی که در دل همه آفرینش است چشم پوشی کند. زمانی فیلسوف بزرگی بود که به دنبال معنای هستی بود، اعماق طبیعت را با کریستال های کرونوپتیک خالی از سکنه فرو برد و اسرار هولناکی که از این طریق بر او آشکار شد برای همیشه دگرگون شد. اکنون تاریک ترین اعماق روشنگری او تنها با تابش خیره کننده غرور او روشن می شود. مانند دیگر شخصیت‌های اصلی، او کاملاً با طبیعت یکی است، اما در مورد او طبیعتی هولناک و پست است. او به تنهایی حقیقت شیطانی واقعیت را می بیند و برای کسانی که معتقدند کیهان پاداش ویژه ای برای کسانی که خیرخواهی می کنند، سودی ندارد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 560 +2.3
مقدار مانا 339 +1.1
میزان قدرت (Strength) 20 +2.8
میزان چابکی (Agility) 23 +2.8
میزان هوش (Intelligence) 22 +3.5

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 49-53
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 575
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 3.8
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 325
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send