نمایش فوری سایت
Strength

با نفوذ به نیروهای متحد به آنها سرعت و قدرت می دهد

اگر Lifestealer به طعمه خود نزدیک شود، چیز کمی می تواند آنها را نجات دهد. در سفر به درون یک خزش یا یک قهرمان متحد، هنگامی که به دشمن نزدیک می‌شود، از بدن میزبان خود منفجر می‌شود، دشمنان را غافلگیر می‌کند و با چنگال‌هایش به درون آنها می‌شکند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

در سیاه چال های دوارک، یک جادوگر انتقام جو در غل و زنجیر افتاده بود و نقشه فرار خود را می کشید. او سلول خود را با موجودی ژولیده به نام N'aix شریک شد، دزدی که توسط شورای پست و با طول عمر مورد نفرین قرار گرفته بود، تا حبس ابد آن برای دزدی و دلتنگی تا حد امکان مجازات شود. در طول سال ها، زنجیر آن، همراه با سلامت عقل، خورده بود. N'aix هیچ خاطره ای از زندگی قبلی خود را حفظ نکرد و دیگر آرزوی فرار نداشت.

جادوگر با دیدن یک ظرف عالی برای نقشه هایش، طلسم هجوم را به وجود آورد و نیروی حیاتی خود را به بدن N'aix انداخت و قصد داشت N'aix را مجبور کند تا خود را در جنون خشونت قربانی کند در حالی که جادو به بدنش بازگشت و خزید. دور بدون توجه در عوض، جادوگر ذهن خود را گرفتار گردابی از جنون چنان قدرتمند یافت که نقشه های او را از بین برد و اراده اش را در هم شکست. N'aix که از تزریق ناگهانی زندگی تازه به هوش آمده بود، از کابوس جنون خود بیدار شد و از صدای بی جسمی که جمجمه اش را پر کرده بود، اطاعت کرد، صدایی که فقط یک فکر را داشت: فرار.

در آن لحظه Lifestealer متولد شد. این موجود ذهن خود را به نگهبانان و سربازان سیاه چال انداخت و آنها را وادار کرد تا قفل ها را باز کنند و همراهان خود را قطع کنند و در حالی که از زندگی آنها تغذیه می کنند راهی بدون مانع به سوی آزادی باز می کنند. دزد جان هنوز هم غل و زنجیر شکسته را به عنوان هشداری می‌بندد که هیچ‌کس نمی‌تواند او را نگه دارد، اما در داخل یک زندانی باقی می‌ماند. دو ذهن در شکل واحد زندگی می کنند - موجودی بی نام از حیله گری بدخواه، و استادی که وانمود می کند از صدای او اطاعت می کند.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 670 +2.8
مقدار مانا 255 +0.8
میزان قدرت (Strength) 25 +2.4
میزان چابکی (Agility) 19 +2.6
میزان هوش (Intelligence) 15 +1.8

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 47-53
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.2
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 320
زمان چرخش 0.9
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send