نمایش فوری سایت
Intelligence

حمله و سرعت را با هر طلسم افزایش می دهد

لینا همانقدر که کشنده و شکننده است، بدون زحمت هر دشمن احمقی را که به تنهایی گرفتار می شود، سرکوب می کند. او با افزایش سرعت حمله با هر طلسمی که می زند، دشمنان را با شعله و رعد و برق گرما جست و جو می کند و اطمینان می دهد که تعداد کمی از حملات او جان سالم به در می برند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

رقابت‌های خواهر و برادر بین لینا قاتل و خواهر کوچکترش رایلایی، کریستال میدن، موضوع افسانه‌ای در منطقه معتدل بود، جایی که آنها دوران کودکی مشاجره‌آمیز خود را با هم سپری کردند. لینا همیشه از این مزیت برخوردار بود، با این حال، در حالی که کریستال بی حیله و ساده لوح بود، شور آتشین لینا با زیرکی و همدلی کاهش می یافت. والدین خشمگین این فرزندان ناسازگار، قبل از اینکه بفهمند اگر بچه‌ها از هم جدا می‌شدند، از نیمی از خانه‌ها گذشتند، یکی را در آتش و دیگری را در یخ از دست دادند. به عنوان مسن ترین، لینا به جنوب فرستاده شد تا با عمه ای صبور در صحرای سوزان Misrule زندگی کند، آب و هوایی که برای قاتل آتشین بسیار راحت بود. آمدن او تأثیر زیادی بر ساکنان خواب آلود محلی گذاشت، و بیش از یک خواستگار بالقوه انگشتانش را سوزاندند یا با ابروهای آویزان رفتند، پیشرفت های او رد شد. لینا مغرور و با اعتماد به نفس است و هیچ چیز نمی تواند شعله او را خاموش کند.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 560 +2.3
مقدار مانا 435 +1.5
میزان قدرت (Strength) 20 +2.4
میزان چابکی (Agility) 23 +2.4
میزان هوش (Intelligence) 30 +3.8

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 51-59
زمان هر ضربه 1.6
فاصله ضربه 670
سرعت برخورد ضربه 1000
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 3.8
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 290
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send