نمایش فوری سایت
Universal

به یک جانور وحشی تبدیل می شود

لیکن به عنوان یک مرد یا به عنوان یک گرگ، دشمنان را با چنگال های تیز و آرواره های مرگبار ویران می کند. با احضار گرگ‌های رادار برای جستجوی پیشاپیش یا حمله به دشمن، تغییر شکل گرگ او به او سرعت و قدرت می‌دهد تا دشمنانش را زیر پا بگذارد یا از یک کمین فرار کند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

بانهالو در خاندان امبری، بزرگ‌ترین کاست زمین‌دار در پادشاهی قدیمی اسلوم، اصالتاً به دنیا آمد. قبل از سقوط، از آنجایی که خواسته‌های پادشاه عجیب‌تر می‌شد و دربارش مملو از جادوگران و شارلاتان‌ها می‌شد، خانه آمبری اولین خانه‌ای بود که علیه بخل تاج و تخت قیام کرد. آنها دیگر حاضر به ادای احترام و وفاداری نبودند، در عوض شش هزار شمشیر به پایتخت فرستادند، جایی که در کشتار مرتدان از بین رفتند. و سپس دندانهای پشت این حقیقت قدیمی ظاهر شد: وقتی گردن شاهی را میزنی، بهتر است سرش را بگیری.

پادشاه که از این خیانت خشمگین شده بود، سلسله خونی گسترده آمبری را از بین برد و تنها از ارباب خانه و کوچکترین پسرش، بنهالو، امان داد. در مقابل تمام دربار سلطنتی، در حالی که ارباب رسوا به کف سنگ مرمر پرزرق و برق زنجیر شده بود، پادشاه به جادوگرانش دستور داد که پسر را به یک گرگ تبدیل کنند تا بتواند گلوی پدرش را درآورد. پادشاه گفت: "این کار را بکن تا لرد آمبری نیش خیانت را بفهمد." جادوی قدرتمندی فراخوانی شد و کودک متحول شد. اما با اینکه بدنش تغییر کرده بود، روحش دست نخورده باقی ماند و به جای گاز گرفتن گردن آشکار پدرش، به نگهبانانش حمله کرد و آنها را تکه تکه کرد. دوجین از شوالیه‌های پادشاه قبل از اینکه گرگ را تا شب بیرون کنند، زیر دندان‌های گرگ از بین رفتند. لرد امبری از زنجیر خود خندید حتی زمانی که پادشاه با شمشیر او را از میان برد. اکنون وارث خانه گمشده امبری، بنهالو به عنوان لایکان، بخشی جنگجو، بخشی دیگر گرگ، در جستجوی عدالت برای همه چیزهایی که از دست داده است، در مسیر خود سرگردان است.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 692 +2.9
مقدار مانا 351 +1.1
میزان قدرت (Strength) 26 +3.0
میزان چابکی (Agility) 18 +1.8
میزان هوش (Intelligence) 23 +1.2

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 50-55
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 3.0
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 305
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send