نمایش فوری سایت
Agility

با نگاه سنگی خود دشمنان خود را بی حرکت می کند

حمله مداوم کلید موفقیت مدوسا است. او با استفاده از سپر مانا برای جلوگیری از حمله، از ضربات تقسیم شده برای پایین آوردن امواج دشمنان استفاده می کند. هنگامی که او تمام قدرت خود را جمع کرد، به نیرویی قدرتمند تبدیل می شود که بتواند جلوی هر کسی را بگیرد.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

زیبایی قدرت است. این فکر به مدوسا - کوچکترین و دوست‌داشتنی‌ترین خواهر از سه خواهر زیبای گورگون که از یک الهه دریا به دنیا آمده بود - دلداری داد، زیرا او تنها از بین خواهران فانی بود. این به او دلداری داد، یعنی تا روزی که مهاجمان نقابدار به قلمرو گورگون حمله کردند و دو خواهر جاودانه را از خانه‌شان جدا کردند، بدون اینکه از زیبایی یا اشک‌هایشان متاثر شوند. یکی از مهاجمان مدوسا را نیز تصرف کرد، اما سپس با نگاهی منزجرانه او را کنار زد: «این یکی بوی بد فانی را در خود دارد. ما برای چیزی که می میرد فایده ای نداریم. مدوسا تحقیر شده و خشمگین به معبد مادرش گریخت و خود را در مقابل الهه انداخت و فریاد زد: "زندگی ابدی را از من دریغ کردی - بنابراین از تو التماس می کنم که به من قدرت بده!" قدرت، تا بتوانم زندگی ام را وقف نجات خواهرانم و انتقام این بی عدالتی کنم!' پس از مدت ها تفکر، الهه درخواست دخترش را پذیرفت و به مدوسا اجازه داد تا زیبایی افسانه ای خود را با چهره و شکلی از قدرت وحشتناک عوض کند. مدوزا هرگز برای یک لحظه از انتخاب خود پشیمان نشد. او می داند که قدرت تنها زیبایی است که ارزش داشتن آن را دارد - زیرا تنها قدرت می تواند جهان را تغییر دهد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 120 +0.3
مقدار مانا 375 +1.3
میزان قدرت (Strength) 0 +0.0
میزان چابکی (Agility) 22 +3.4
میزان هوش (Intelligence) 25 +3.4

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 48-54
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 600
سرعت برخورد ضربه 1200
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 2.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 275
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send