نمایش فوری سایت
Agility

پنج نفر قوی تر از یکی هستند

Meepo با احضار حداکثر پنج نسخه دائمی از خود، می‌تواند از هر جبهه به طور همزمان بجنگد. با پخش کردن کلون های خود در سراسر میدان نبرد، هنگامی که یک دشمن پیدا می شود، دشمن خود را می بندد، خود را با یک تله پورت انفجاری جمع می کند، سپس آنچه را که باقی مانده است، دفن می کند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

"اگر از من بپرسید، زندگی به این بستگی دارد که چه کسی را می شناسید و چه چیزهایی را می توانید پیدا کنید. وقتی در خرابه های Riftshadow زندگی می کنید، پیدا کردن غذا می تواند دشوار باشد. بنابراین باید گوشه ها را کوتاه کنید، باید به سرعت بگردید، باید نقاط قوت خود را بشناسید. برخی از جانوران آن بالا می توانند شما را بکشند، بنابراین شما به راهی نیاز دارید تا افراد ضعیف را به دام بیندازید و قوی ها را به دام بیندازید. از طرف دیگر، ویرانه ها تاریخ دارند و تاریخ برای برخی افراد ارزش زیادی دارد. اونجا یه قصر باش که این همه تشریفات تاریک رو داشتند چیزای بد به برخی از آن کنده کاری های قدیمی برخورد می کنید. یک بسته پر از آن ها را به شهر ببرید و آنها را بفروشید، سپس برای چند هفته برای خود غذا تهیه کنید. اگر شانس واقعاً با شماست، ممکن است یک کریستال Riftshadow پیدا کنید. آن را ارزیابی کنید و شروع کنید. کسی همیشه احمق دیوانه ای را می شناسد که به دنبال این نوع چیزها می گردد. آنها آن چیزها را دوست دارند. با این حال، هر کاری که انجام می دهید، مراقب آن کریستال ها باشید. شما نمی خواهید یکی از آنها به شما حمله کند. واقعاً درد دارد."

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 648 +2.6
مقدار مانا 291 +1.2
میزان قدرت (Strength) 24 +2.2
میزان چابکی (Agility) 17 +2.1
میزان هوش (Intelligence) 18 +1.9

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 46-52
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 6.8
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 330
زمان چرخش 0.9
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send