نمایش فوری سایت
Agility

از بلندی و پوشش درختان استفاده میکند و همانند فنری به اطراف می پرد

همیشه در جستجوی یک مبارزه خوب، پادشاه میمون به بالای درختان سفر می کند تا از پوشش های برگدار بیرون بیاید و دشمنان خود را غافلگیر کند. این حیله گر چابک که از ارتشی از سربازان میمون برای غلبه بر مخالفان دعوت می کند، از هرج و مرج نبرد لذت می برد و آماده است تا کارکنان افسانه ای خود را به هر امیدی برای فرار سرکوب کند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

کوه به مدت 500 سال بر او فشار آورد، تنها سرش از سنگینی سنگ شکن زندانی که خدایان بزرگ برای متوقف کردن شورش کودکانه اش فرا خوانده بودند، آزاد بود. خزه در امتداد خطوط صورت آشکار او رشد کرد، توده های علف از گوش هایش جوانه زد. دید او در گلهای وحشی که از خاک دور گونه هایش می رسید، قاب شده بود. اکثر آنها فکر می کردند که او مدت ها مرده است، و خدایان به خاطر جنگ با آسمان ها تا جایی که هیچ چیز از او عذاب می دادند، اما افسانه او زنده ماند. اما همانطور که داستان ها پیش می روند، شاه میمون نمی تواند بمیرد.

پس منتظر ماند. تا زمانی که خدایان آمدند تا فرصتی برای تبرئه ارائه دهند، او تحمل کرد. و هنگامی که آنها آمدند تا قیمت را نام ببرند، سان وکونگ اتهام آنها را پذیرفت: او یک جوان را در یک سفر زیارتی مخفیانه همراهی می کرد، از او در برابر شیاطین و خطرات جاده محافظت می کرد و مرد را با داشتن یک یادگاری آرزو به خانه راهنمایی می کرد. این کار را انجام دهید و با فروتنی از دستورات انسان در خدمت به مأموریت مقدس خود اطاعت کنید، ووکونگ ثابت می کند که اصلاح شده است.

برای تغییر، سان ووکانگ به سوگند خود با خدایان با افتخار عمل کرد و گناهان قیام های گذشته را جبران کرد. فقیه که در سختی ها بسیار آموخته بود، با یادگاری در دست به معبد خانه خود بازگردانده شد. و ووکونگ که برای اولین بار خود را در جایگاه مناسب در کنار هر خدای عاقبتی یافت، برای مدت کوتاهی از عطش قدیمی خود برای ماجراجویی و شکوه دست بردارد. اما شاه میمون برای شیطنت به دنیا آمد... و توهین به خدایان هرگز پیر نمی شود.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 516 +2.8
مقدار مانا 315 +1.0
میزان قدرت (Strength) 18 +2.8
میزان چابکی (Agility) 23 +3.7
میزان هوش (Intelligence) 20 +1.8

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 52-56
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 300
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 5.8
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 300
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send