نمایش فوری سایت
Intelligence

می تواند به هر مکانی در نقشه تله پورت کند

چه در انبوه نبرد و چه در جمع آوری منابع برای حمله بعدی خود، به نظر می رسد پیامبر طبیعت همه جا حضور دارد. او که به میل خود به هر مکانی از راه دور منتقل می شود و فوراً ارتشی از درختان خشن را ایجاد می کند تا برای او بجنگند، به جایی حمله می کند که دشمنان انتظارش را ندارند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

هنگامی که ورودیسیا، الهه جنگل‌ها، پر کردن مکان‌های سبز را به پایان رساند، روح پیچیده‌ای را در دانه کاشته بود، آب‌های هم‌جنس‌گر را از اعماق صخره جذب کرده بود، و خورشید سوگند یاد کرده بود که تمام توجه خود را به چیزهای در حال رشد جلب کند. او فهمید که زمان خودش به پایان رسیده است و مانند یکی از برگهایی که سرنوشتش را در دانه حک کرده بود، بدون دیدن به ثمر نشستن رویای خود می افتاد. ترک دنیا برای او دردناک بود، زیرا جوانه ها هنوز از خاک نشکسته بودند - و آنها در برابر هر نوع آسیبی حساس و آسیب پذیر خواهند بود. او در کیسه بذر خود آخرین دانه ای را یافت که در کاشت از دست داده بود. او یک کلمه به دانه گفت و در حالی که افتاد آن را قورت داد. بدن بزرگ او در طول زمستان طولانی تجزیه شد و تبدیل به هوموسی شد که در بهار نهال ها را تغذیه می کرد. و در صبح روز اعتدال بهاری، قبل از اینکه بقیه جنگل شروع به بیدار شدن کند، آخرین دانه در یک لحظه رسیده و ترکید. پیامبر طبیعت از آنجا بیرون آمد، با برگ کامل، نیرومند و خردمند، و دارای قدرت ورودیسیا برای پیش بینی اینکه کجا برای دفاع از مکان های سرسبز به او بیشتر نیاز است - و هر کسی که ممکن است به اندازه کافی خوش شانس باشد که او را متحد خطاب کند.

 

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 538 +2.1
مقدار مانا 339 +1.9
میزان قدرت (Strength) 19 +2.6
میزان چابکی (Agility) 14 +3.4
میزان هوش (Intelligence) 22 +3.5

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 49-59
زمان هر ضربه 1.5
فاصله ضربه 620
سرعت برخورد ضربه 1125
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 2.3
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 295
زمان چرخش 0.9
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send