نمایش فوری سایت
Intelligence

به دشمنان آسیب می رساند و متحدان را به طور همزمان شفا می دهد

هر جا که نکروفوس می رود، دشمنان با رشد متحدان پژمرده می شوند. او با بازگرداندن سلامتی به دوستانش و آسیب رساندن به دشمنان با هر نبض مرگ، هنگامی که حضور او دشمن را از بین برد، درو را فرا می خواند تا اقامت آنها را در زندگی پس از مرگ طولانی کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

در زمان طاعون بزرگ، یک راهب مبهم با تمایلات تاریک، روتوندجری، با مرگ سریع همه مافوق‌هایش به درجه کاردینال ارتقا یافت. در حالی که سایر اعضای این نظم برای کمک به بیماران بیرون رفتند، کاردینال تازه منصوب شده خود را در کلیسای جامع روموسک منزوی کرد و مشغول نقشه کشی برای به دست آوردن دارایی اشراف در حال مرگ بود و به آنها وعده پاداش معنوی در صورت امضای قلمرو زمینی خود را می داد. با فروکش کردن طاعون به چند جیب سرسخت، رفتار او مورد توجه نظم بزرگتر قرار گرفت، که او را به بدعت محکوم کردند و او را به خدمت در بند طاعون محکوم کردند که با طلسم هایی همراه بود که بیماری آهسته و طولانی او را تضمین می کرد. اما آنها روی مصونیت طبیعی او حساب نکرده بودند. Rotund'jere آبله را گرفت، اما به جای اینکه بمیرد، متوجه شد که قدرت او را تغذیه می کند و او را به یک طاعون-جادوگر واقعی، یک پاپ بیماری طاعون تبدیل می کند. او که خود را نکروفوس اعلام می‌کند، به سراسر جهان سفر می‌کند، طاعون را به هر کجا که می‌رود گسترش می‌دهد، و با قدرت وحشتناکی در هر روستایی که حضور آفت‌آور او را محو می‌کند، رشد می‌کند.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 516 +2.1
مقدار مانا 327 +1.1
میزان قدرت (Strength) 18 +2.3
میزان چابکی (Agility) 12 +1.3
میزان هوش (Intelligence) 21 +2.7

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 47-51
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 500
سرعت برخورد ضربه 1200
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.0
مقاومت در برابر اسپل 25
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 280
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send