نمایش فوری سایت
Intelligence

می تواند یک قهرمان را زندانی کند و آنها را آسیب ناپذیر کند

Outworld Destroyer با دزدی از ذهن کسانی که زندانی می کند، هوش خام را به قدرتی مخرب تبدیل می کند. او با تضعیف دشمنان با رگباری از انرژی محرمانه، عقل آنها را با انفجار نهایی خود در هم می شکند و اغلب مانا را از کسانی که زنده می مانند پاک می کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

هاربینگر که یکی از نژادهای اربابی و جاه طلب است، در لبه وید، تنها نگهبان بازمانده یک پاسگاه در جهان در لبه پرتگاه پرسه می زند. او از این دنیای بیرونی کریستالی دندانه دار، برای همیشه در حال نگهبانی، برای ابدیت به آسمان خیره شده است، برای هر تکانی در شب بی انتها آن سوی ستاره ها هوشیار است. در اعماق شبکه‌های درخشان عقل او نقشی طنین‌انداز شبیه پیش‌گویی نهفته است، موسیقی تاریکی که نشان می‌دهد سرانجام شرارتی در آن سوی لبه‌های خلقت بیدار می‌شود و توجهش را به دنیای ما معطوف می‌کند. ویرانگر اوت ورلد در حالی که تمام وجودش روی هوشیاری خود متمرکز شده بود، توجه کمی به رویدادهای نزدیک به خورشید داشت. اما سرانجام صدای غوغای باستانی ها و احساس تهدید فزاینده از درون و بیرون، او را به سوی خورشید برای بازدید از دشت های جنگ فرستاد. جایگاه هاربینگر در پیشگویی های خودمان مبهم است: او را باید فال بدتری در نظر گرفت. اما ورود او به خودی خود به اندازه کافی بد است.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 582 +3.1
مقدار مانا 435 +1.5
میزان قدرت (Strength) 21 +2.9
میزان چابکی (Agility) 22 +1.6
میزان هوش (Intelligence) 30 +4.2

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 49-61
زمان هر ضربه 1.9
فاصله ضربه 450
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 5.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 320
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send