نمایش فوری سایت
Strength

بر همه چیز لگدمال می کند و دشمنان را به تکه های درهم می شکند

Primal Beast که به طرز وحشیانه ای از میان دشمنان و متحدانش هجوم می آورد، به عنوان کسی که برای ایجاد یک غوغا متولد شده است، وارد نبرد می شود. تهدیدی اجتناب‌ناپذیر در میان هر درگیری، هیولا می‌تواند مهاجمان را مجازات کند و از گرفتن طعمه لذت می‌برد تا مکرراً آنها را به زمین بکوبد تا چیزی جز ماش باقی نماند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

اگرچه زوال میستوود و تکامل آن از گستره‌ای بت‌نگر به وحشی مملو از مرگ، فرآیندی آهسته و جادوگر بود، اکثر محققان معتقدند که آغاز واقعی پایان با ورود بین‌بعدی هیولای اولیه مشخص شده است.

موجودی که از هر احساسی به جز گرسنگی و درد بیرون آمده بود، ادوار قتل عام جانور اولیه را به شکارچی راس در سیاره ای پر از وحشت خشونت آمیز شکل داد. هیولا که به شدت توسط اربابان بالقوه با امیدهای شکست خورده برای کنترل او تبعید شده بود، به دنیای جدیدی پرتاب شد - دنیایی که در آن می‌توانست از یک درنده گرسنه صرف به یک ماشین کشتار مهاجم صعود کند که هیچ چیزی نمی‌توانست سر راه او قرار گیرد.

برای هزاران سال، میستوود به عنوان زمین کوبنده عظیم برای بازی مخرب هیولا عمل می کرد - و حتی جانوران ترسناک دورانا که برای میان وعده های خوشمزه ساخته می شدند. در واقع، هیچ رقیبی برای قلمرو هیولا وجود نداشت، فقط آزارهای جزئی. تا اینکه یکی از این دلخوری های کوچک از حقه های زشت استفاده کرد تا جانور غیرقابل توقف را در گلیپنیر به دام بیندازد.

اگر قدرت‌های غیرقابل پیش‌بینی دستگاه Continuum نبود، او ممکن بود تا ابد رام باقی بماند. اکنون، که از گلیپنیر و والت، دورتر از میستوود، و بسیار نزدیک به سرزمین‌های مسکونی، رهایی یافته است، هیولا پوزه خود را به سوی کشتارهای جدید و لذت‌های ویرانی وحشیانه می‌کشد - و آتش‌های ناچیز تمدن کمک چندانی به حفظ این بی‌سواد نخواهد کرد. هیولا در خلیج

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 692 +2.9
مقدار مانا 267 +0.8
میزان قدرت (Strength) 26 +4.3
میزان چابکی (Agility) 15 +1.0
میزان هوش (Intelligence) 16 +1.7

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 62-64
زمان هر ضربه 1.8
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.5
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 310
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 180
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send