نمایش فوری سایت
Intelligence

با بستن حریفان به اورب آنها ساکت میکند

پوک استعدادی دارد که دشمنانش را با شیطنت های بازیگوشانه گیج کند. با تله‌پورت کردن به گوی آسیب‌رسان خود به منظور پرش در مسافت‌های کوتاه، با انفجارهای غبار خاموش کننده به دشمنان حمله می‌کند. تا زمانی که دشمنانش می توانند واکنش نشان دهند، پوک مدت هاست که فرار کرده است.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

در حالی که پاک در نگاه اول یک شخصیت شیطون و کودکانه به نظر می رسد، این ویژگی یک شخصیت بیگانه را پنهان می کند. شکل نوجوانان اژدهای پری، موجودی که برای سال ها زندگی می کند، پوک هزاره های بی شماری را در شکل کودکانه خود سپری می کند. بنابراین، در حالی که از نظر فنی این درست است که پاک نوجوان است، اما زمانی که شهرهای عصر حاضر در خاک فرو رفته اند، این امر ادامه خواهد یافت. بنابراین انگیزه‌های آن غیرقابل درک است، و آنچه به نظر می‌رسد بازی است در واقع ممکن است هدف تیره‌تری را پنهان کند. علاقه بی پایان آن به شیطنت، نشانگر واقعی ماهیت واقعی پوک است.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 494 +2.2
مقدار مانا 351 +1.6
میزان قدرت (Strength) 17 +2.4
میزان چابکی (Agility) 22 +2.5
میزان هوش (Intelligence) 23 +3.8

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 45-53
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 550
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 0.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 290
زمان چرخش 0.9
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send