نمایش فوری سایت
Intelligence

زندگی دشمن را تخلیه می کند تا خودش را درمان کند

پوگنا، یک حیله گر حیله گر، قدرت دشمن را در مقابل خود قرار می دهد، زیرا او دفاعیات آنها را منفجر می کند. در حالی که بخش زیرین او به دشمنان نزدیکی حمله می کند که جرات می کنند طلسم کنند، او زندگی را از دشمنان تخلیه می کند تا مطمئن شود که برای حمله بعدی آماده است.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

در قلمرو تولد پوگنا، در نزدیکی دریچه‌های Nether Reaches، لماسری اختصاص داده شده به هنرهای فراموشی وجود داشت که قدرت خود را از انرژی‌های پایین می‌گرفت. استاد بزرگ محوطه معبد چندین سال قبل خود را به فراموشی رسانده بود و آکادمی خود را بدون رهبر رها کرده بود. از لحظه مرگ ارباب خود، نایب السلطنه های معبد برای شناسایی تناسخ ارباب خود مراسم پیشگویی را آغاز کردند و در نهایت همه نشانه ها در همسایگی نزدیک قرار گرفتند. چندین روستا در سایه معبد چمباتمه زده بودند، کوچه ها و میدان هایشان پر از خنده های بچه های قیچی.

پوگنا، سیزده ماهه، تنها یک نامزد در میان دلاوران محلی بود، و در روز مقرر او را در کنار دو نوزاد امیدوارکننده دیگر به معبد معرفی کردند. لاماها مجموعه ای از یادگارهای فرسوده را به بچه ها تقدیم کردند، دارایی های ارزشمند استاد بزرگ سابقشان. پسری دستش را به چوب پورفیری که متعلق به لاما بود برد... و آن را در سوراخ بینی او گذاشت. دختری بداخلاق حرز را که مال لاما هم بود بیرون آورد و بلافاصله آن را قورت داد. پوگنا به دو نفر دیگر با خونسردی نگاه کرد، خنده‌ای شاد کرد و با نقرس‌هایی از شعله زمرد به آنها کوبید و در یک لحظه آنها را به خاکستر تبدیل کرد. سپس عصا و حرز را ربود و گفت: "مال من!" نایب‌السلطنه‌ها پوگنای درخشان را روی شانه‌های خود بلند کردند، او را در لباس‌های استاد بزرگ‌شان پیچیدند و قبل از اینکه روحیه‌اش تغییر کند، با عجله او را به تاج و تخت رساندند. در عرض پنج سال، خود معبد یک توده خاکستر دیگر بود که پوگنا را بی نهایت خوشحال کرد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 538 +2.1
مقدار مانا 387 +1.8
میزان قدرت (Strength) 19 +2.0
میزان چابکی (Agility) 24 +1.3
میزان هوش (Intelligence) 26 +5.2

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 47-54
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 630
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.0
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 330
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send