نمایش فوری سایت
Intelligence

با یک پلک زدن آسیب های جادویی عظیم را وارد کند

ملکه درد بدون اخطار ضربه می زند و دشمنان جمع شده را با فریادهای کر کننده نابود می کند. اگر دشمنی از حمله او جان سالم به در ببرد، قبل از پایان دادن به آنها، با پرتاب خنجر خود فرار آنها را کند می کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

کلیسای-پادشاه الزه میل به درد - درد ممنوع - را در خود پرورش داد. در یک شخصیت سیاسی کمتر برجسته، چنین امیال ممکن است نابخردانه تلقی شود، اما در پادشاهی در قد و قامت او، ارضای چنین تشنگی، فضیلت عرش الهی را تهدید می کند. از این رو به سیاه چال پر از شیطان شناسان خود روی آورد و به هر کسی که می توانست عذاب شخصی را احضار کند و آن را کاملاً به خدمت خود ببندد، وعده آزادی داد. موجودی که به نام آکاشا وارد شد، چنان عذاب های بدیعی را به او سر زد که او را ملکه مخفی خود نامید و تمام لحظات فراغت خود را صرف تسلیم شدن در برابر عذاب های زیرکانه او کرد - در نهایت تمام مسئولیت های خود را در تعقیب چیزهای دردناک کنار گذاشت. لذت هایی که فقط او می توانست به ارمغان بیاورد. ملکه درد می‌توانست او را به آستانه مرگ برساند، اما او را مجبور به زنده نگه داشتن او کرد. در نهایت غفلت پادشاه از دولت باعث قیام شد. او را از اتاقش بیرون کشیدند و از برج دعاها پرتاب کردند، و در لحظه مرگ، ملکه درد به دنیا رها شد و از بندگی رها شد - آزاد شد تا رنج‌هایش را برای هرکسی که می‌خواست متوجه شود ببیند.

 

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 516 +2.1
مقدار مانا 375 +1.3
میزان قدرت (Strength) 18 +2.4
میزان چابکی (Agility) 22 +2.5
میزان هوش (Intelligence) 25 +3.4

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 51-57
زمان هر ضربه 1.5
فاصله ضربه 550
سرعت برخورد ضربه 1500
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 3.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 290
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send