نمایش فوری سایت
Agility

تا لحظه اعتصاب برای همیشه نامرئی می ماند

ریکی میدان نبرد را که توسط دشمن دیده نمی شود تعقیب می کند. او لحظه‌اش را با دقت انتخاب می‌کند و در دود خاموشی بیرون می‌آید و قبل از اینکه بدانند او آنجاست، به دشمنانش خنجر می‌زند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

ریکی فرزند وسط خاندان بزرگ تاهلین به دنیا آمد. به نظر می‌رسید که ریکی، پسر وسط کوچک، با برادر بزرگ‌تری که برای تاج و تخت آراسته شده بود، و برادر کوچک‌تر هم نوازش می‌کرد و نگه می‌داشت. این هنری بود که او پرورش داد و در نهایت در شبی که به مردمش خیانت شد و خانواده‌اش سلاخی شدند جان او را نجات داد. از میان تمام خاندان سلطنتی، او به تنهایی فرار کرد، کوچک و چابک، بی ادعا، و از دود به عنوان پوشش استفاده کرد. او با استفاده از مزیت غافلگیری، راه خود را از محوطه سلطنتی برید و بی سر و صدا گلوی جنگجویان دشمن را یکی پس از دیگری برید. اکنون ریکی از مسئولیت های سلطنتی خود رها شده است، از استعدادهای خود برای خدمت به یک تجارت جدید استفاده می کند: Stealth Assassin. او دشمنانش را ساکت می‌کند و مهارت‌هایش را تقویت می‌کند، به امید اینکه روزی از کسانی که خانواده‌اش را کشتند و حق مادری‌اش را ربودند انتقام بگیرد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 516 +4.3
مقدار مانا 243 +0.7
میزان قدرت (Strength) 18 +2.0
میزان چابکی (Agility) 30 +2.4
میزان هوش (Intelligence) 14 +1.3

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 57-61
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 5.0
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 315
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send