نمایش فوری سایت
Intelligence

دشمنان خود را با انبوهی از ماشین ها نابود می کند

تینکر دشمنان را با انبوهی از ماشین ها و انبوهی از ابزارهای مرگبار نابود می کند. اگر بتواند منابع مورد نیاز خود را جمع آوری کند، قدرتی که فوراً توانایی های او را تازه می کند، او را قادر می سازد تا تیمش را از هر جبهه ای رهبری کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

نژاد کوچک بوش تینکر به دلیل هوش، حیله گری و رابطه خاردارش با جادو شناخته شده است. به عنوان یک موضوع غرور، آنها با عقل خود زنده می مانند و تنها از آن قدرت های طبیعت استفاده می کنند که ممکن است از طریق روش شناسی های عقلانی باز شود. همان طور که بوش می تواند تأیید کند، حتی این بردباری به دردسرهای زیادی منجر شده است. بوش تینکر که زمانی محقق کلیدی قوانین طبیعی بود، یک تحقیق فکری گسترده را در مورد عملکرد طبیعت رهبری کرد و یک آزمایشگاه زیرزمینی را در زباله‌های شایع و پر از مه فلات بنفش تأسیس کرد. بوش و همکاران تینکرش در حالی که جادوگران را به خاطر خطراتی که بر جهان می‌بینند تحقیر می‌کردند، با غرور دریچه‌ای را به قلمروی فراتر از درک باز کردند و کابوس‌هایی را برای خودشان رقم زدند. مه سیاهی از درون غارنشین فلات بنفش برخاست و آن را در تاریکی دائمی پوشاند که صداهای وحشت دائماً از آن بیرون می‌آیند. بوش تنها با عقل خود و وسایلی که به همراه داشت فرار کرد، تنها تینکری بود که از حادثه فلات ویولت جان سالم به در برد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 538 +2.1
مقدار مانا 435 +2.3
میزان قدرت (Strength) 19 +2.3
میزان چابکی (Agility) 17 +1.4
میزان هوش (Intelligence) 30 +3.3

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 52-58
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 500
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 4.8
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 290
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send