نمایش فوری سایت
Strength

با شروع نبرد از نظر اندازه و قدرت رشد می کند

با پیشرفت نبرد به اندازه و قدرت فوق العاده ای می رسد، قدرت تینی می تواند به سرعت وحشتناک شود. او قهرمانان را پرتاب می کند و به سمت دشمنانش می خزد یا آنها را زیر یک بهمن بیهوش می کند. اگر او تمام توان خود را جمع کند، می تواند پایگاه دشمن را به راحتی منهدم کند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

منشأ تینی که به عنوان یک تکه سنگ زنده می شود رازی است که او دائماً در مورد آن حدس می زند. او اکنون یک غول سنگی است، اما قبلاً چه بود؟ ترکش از پاشنه گولم شکسته است؟ خرده ای از کارگاه مجسمه ساز جارگول جارو شده است؟ قطعه ای از چهره اوراکولار گارتوس؟ یک کنجکاوی عمیق او را به حرکت در می آورد و او به طور خستگی ناپذیری در جهان سفر می کند تا به دنبال منشاء، والدین خود، و مردمش باشد. همانطور که او پرسه می زند، وزن و اندازه را جمع می کند. نیروهایی که سنگ های کمتری را تحمل می کنند، در عوض باعث رشد و رشد تینی می شوند.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 780 +4.5
مقدار مانا 279 +0.8
میزان قدرت (Strength) 30 +4.0
میزان چابکی (Agility) 0 +0.0
میزان هوش (Intelligence) 17 +2.2

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 61-67
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 0.0
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 285
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send