نمایش فوری سایت
Strength

انبوهی از زامبی ها را احضار می کند تا به دشمنان خود حمله کنند

در حال نبرد، Undying دشمنان را وادار می کند تا تصمیم بگیرند که آیا از خشم او فرار کنند یا توسط آن درهم شکسته شوند. او قدرت را از دشمنانش می گیرد و انبوهی از مرده های پنجه دار را فرا می خواند. هنگامی که او در نهایت تبدیل به یک گولم گوشت حجیم می شود، ممکن است دشمنان او قبلاً غرق شوند.

نوع ضربه :
نزدیک زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

چند وقت است که نامش را گم کرده است؟ خرابه پاره شده ذهنش دیگر نمی داند.

او با تاریکی زره‌ها و بنرها و خویشاوندان عبوس را به یاد می‌آورد که در کنارش سوار بودند. او یک نبرد را به یاد می آورد: درد و ترس وقتی که دست های رنگ پریده او را از زین کنده اند. او وحشت را به یاد می آورد وقتی که او را در کنار برادرانش به گودال خمیازه خدای مرده انداختند تا صدای درج را بشنوند و به نیستی فرو بروند. در تاریکی زیر، زمان آنها را ترک کرد. فکر آنها را ترک کرد. عقل آنها را ترک کرد. گرسنگی اما نه. آنها با ناخن های شکافته و دندان های شکسته روی یکدیگر چرخیدند. سپس آمد: ابتدا دور، نتی شکننده در لبه ادراک، به دیگری پیوست، سپس دیگری، گریزناپذیر و پایان ناپذیر. گروه کر به دیواری زنده از صدا تبدیل شد که در ذهنش می تپید تا اینکه هیچ فکر دیگری زنده ماند. هنگامی که درج او را می خورد، آغوش خود را به روی خدای مرده گشود و از نابودی او استقبال کرد. با این حال، تخریب چیزی نبود که او برای آن انتخاب شده بود. خدای مرده خواستار جنگ شد. در شکم هیچ چیز بزرگ، هدف جدیدی به او اعطا شد: گستراندن دیرج در سراسر زمین، جمع کردن مردگان بی خواب علیه زنده ها. او قرار بود مردی ناپذیر، منادی خدای مرده شود، تا هر زمان که بدنش ناکام ماند، برخیزد و سقوط کند و دوباره برخیزد. تا از طریق مرگ بی پایان به راه بیفتند، تا این درج هرگز به پایان نرسد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 604 +1.9
مقدار مانا 399 +1.6
میزان قدرت (Strength) 22 +2.4
میزان چابکی (Agility) 10 +1.2
میزان هوش (Intelligence) 27 +2.8

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 53-61
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 150
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 2.7
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 300
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send