نمایش فوری سایت
Agility

با پوشش سمی و زهرآگین خود با نفوذ به زره حریف آنها را کند و بدون دفاع میکند

Viper با پرتاب سم کشنده از راه دور، تهدیدی جدی برای هر کسی که او را هدف قرار می دهد. همانطور که سموم مختلف او سلامت دشمن را از بین می برد و حرکت آنها را کند می کند، وایپر به سادگی کاری را انجام می دهد که بهترین کار را انجام می دهد: او مدام سم بیشتری اضافه می کند.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
معمولی (1)

آنچه از این هیرو می دانیم :

وایپر، آشنای بدخواه یک جادوگر سادیستی که او را اسیر کرده بود و امیدوار بود رامش کند، به طرز عجیبی خوشحال بود که از زیرزمینی مهر و موم شده و تغییرناپذیر ندر ریچس که نژادش میلیون‌ها سال در آن زندگی می‌کرده بود، بیرون آمد، پس از اینکه لغزش تکتونیکی ندردریکز را مسدود کرد. غارهای نورانی وایپر مدتی را صرف تسلیم شدن به بند های جادوگر کرد، به این امید که بتواند از جادوهای تاریکی که جادو انجام می داد یاد بگیرد. اما به زودی متوجه شد که تعداد کمی از طلسم ها به اندازه سمومی که حق مادرزادی او بود، کشنده هستند. ندردریک با تراوش اسیدی که به سرعت میله‌های قفس او را می‌خورد، از حصار خود رها شد، سمی را در چشمان طلسم‌گر قدیمی تف کرد و به اوج خود رسید تا به جهان بفهماند که استاد جدیدی دارد.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 582 +2.4
مقدار مانا 279 +0.8
میزان قدرت (Strength) 21 +2.4
میزان چابکی (Agility) 21 +2.7
میزان هوش (Intelligence) 17 +2.0

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 48-50
زمان هر ضربه 1.7
فاصله ضربه 575
سرعت برخورد ضربه 1200
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 1.5
مقاومت در برابر اسپل 25
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 275
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send