نمایش فوری سایت
Agility

برای معکوس کردن آسیب و موقعیت، زمان به عقب بر می گردد

ویور هیچ مشکلی برای فرار از دشمنان ندارد تا خود را برای یک ضربه دیگر قرار دهد. با لغزش و خارج شدن از دید، با چرخاندن خود به موقعیت و وضعیت سلامتی قبلی از مرگ جلوگیری می کند. زرادخانه مهارت های دست نیافتنی او تضمین می کند که او همیشه برای دشمنان خود یک مزاحمت اساسی است.

نوع ضربه :
دور زن
درجه سختی :
سخت (2)

آنچه از این هیرو می دانیم :

تار و پود خلقت نیاز به مراقبت دائمی دارد، مبادا پاره شود. زیرا وقتی باز می شود، تمام دنیاها از بین می روند. این کار بافندگان است که پارچه را محکم نگه دارند، تا نقاط فرسوده را در شبکه واقعیت ترمیم کنند. آن‌ها همچنین از چیزهایی که می‌جوند و تخم‌گذاری می‌کنند در مناطق فرسوده دفاع می‌کنند، که اگر بافندگان اجازه دهند توجهشان از بین برود، بچه‌هایشان می‌توانند به سرعت کل جهان را ببلعند. Skitskurr یک بافنده استاد بود که وظیفه داشت یک تکه کوچک از خلقت را محکم بافته و محو نگه دارد. اما کار برای رضایت کافی نبود. او را ناراحت می کرد که کار اصلی خلقت همه در گذشته نهفته است. ماشین بافندگی کار خود را انجام داده بود و به راه افتاده بود. او می خواست به جای اینکه صرفاً حفظ کند، بیافریند - تا دنیاهایی را که ابداع خودش بود ببافد. او شروع به ایجاد تغییرات کوچک در قلمرو خود کرد، اما هیجان خلقت اعتیاد آور بود و ضرباتش جسورانه تر شد و با الگوی بافته شده Loom مخالفت کرد.

نگهبان‌ها با قیچی‌هایشان آمدند، و دنیای ویور از ملیله کیهانی جدا شد، که بدون او در آن بافتند. Skitskurr خود را تنها دید، جدا از نوع خود، حالتی که برای هر بافنده دیگری عذاب بود. اما Skitskurr خوشحال شد، در حال حاضر او آزاد بود. آزاد است که برای خودش خلق کند، تا از نو شروع کند. مواد خامی که او برای بافتن واقعیتی جدید نیاز داشت، در اطرافش بود. تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که این دنیای قدیمی را در درزها پاره کند.

خصوصیات هیرو

جان هیرو (امتیاز ضربه) 472 +2.9
مقدار مانا 315 +1.5
میزان قدرت (Strength) 16 +2.0
میزان چابکی (Agility) 17 +3.1
میزان هوش (Intelligence) 20 +2.0

نقش هیرو

Carry

Support

Nuker

Disabler

Jungler

Durable

Escape

Pusher

Initiator

آمار قدرت هیرو

قدرت هجومی
قدرت ضربه 54-60
زمان هر ضربه 1.8
فاصله ضربه 425
سرعت برخورد ضربه 900
قدرت دفاعی
قدرت پوشش (زره) 3.8
مقاومت در برابر اسپل 25%
قدرت تحرّک
سرعت حرکت 275
زمان چرخش 0.6
قدرت دید شب / روز 1800/800
آیا مایلید با اپراتور آنلاین صحبت نمایید؟
اپراتور آنلاین x
send